Site Overlay

Renterisico

‘De kost gaat voor de baat uit’. De financieringsbehoefte die daardoor ontstaat wordt vaak ingevuld door gebruik te maken van leningen. Leningen die op de financiële markten door geldverstrekkers worden aangeboden. Voor veel organisaties is dit een continue proces waarbij oude leningen aan het eind van hun looptijd worden her-gefinancierd.

Rentetarieven zijn echter veranderlijk en onvoorspelbaar. Hoewel de rentes afgelopen 10 jaar relatief laag zijn geweest kenden de jaren 80 van vorige eeuw ook rentes van boven de 10%. Een organisatie die verschillende leningen heeft afgesloten en deze aan het eind van de looptijd opnieuw wil aangaan kan dus met met hogere financieringskosten te maken krijgen. Een belangrijke en relevante vraag voor veel organisaties is dan ook:

Hoe kan ik mijn toekomstige financieringskosten inschatten en wat zijn mijn renterisico’s?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Asset Mechanics de Renterisico Calculator (RRC) ontwikkeld.

Inzicht in de renterisico’s helpt om betere beslissingen te maken. Bijvoorbeeld: om af te wegen hoe het toekomstige financieringsrisico zich verhoudt tot de toekomstige opbrengsten en om in te schatten hoeveel buffer men idealiter zou moet aanhouden om mogelijk stijgende kosten op te kunnen vangen.

Met deze calculator berekenen wij het risico op twee componenten:

  • de risicovrije rente, zoals bepaald door de regio waar de organisatie is gevestigd en de looptijd van de lening, en
  • de kredietopslag, zoals bepaald door de rating (of de kredietwaardigheid) van de organisatie en de looptijd van de lening.

Wij gebruiken daarbij de Solvency IImethodologie zoals die ook door verzekeringsmaatschappijen wordt toegepast bij het beheren van de marktrisico’s op beleggingen en verplichtingen. Wij kijken daarbij meerdere jaren vooruit en berekenen de risico’s bij verschillende zekerheidsniveaus afhankelijk van de risicobereidheid van de klant. De onderliggende data krijgen wij van de centrale banken.

Als de Renterisico calculator uw interesse wekt en u een uitgebreide analyse wilt ontvangen op de renterisico’s van uw financieringsbehoefte, neem dan contact met ons op via info@assetmechanics.org