Site Overlay

Renterisico calculator

Estimated reading time: 3 minuten

De renterisico calculator hieronder illustreert hoe wij de risico’s op toekomstige financieringskosten van een leningen-portefeuille berekenen. We gebruiken daarbij de laatst beschikbare ‘risicovrije’ rente van de betreffende regio. Ook gebruiken we de kredietopslagen zoals die in de markt worden geobserveerd. In dit voorbeeld gebruiken we deSolvency IIstandaard formule zoals door Eiopa wordt bepaald. Maar we kunnen ookandere modellentoepassen.

In het artikelRenterisico leningenportefeuillebeschrijven we hoe we dit specifiek voor gemeenten toepassen. Deze methode kan ook op de leningenportefeuille van elke andere organisatie worden toegepast.

Als u meer informatie wilt ontvangen, voel u dan vrij omcontactmet ons op te nemen. We vertellen u graag meer over onze financiƫle risico rapportages en de inhoud daarvan.

Wacht alstublieft enkele seconden totdat de renterisico tool hieronder geladen is. Druk daarna op ‘Load sample portfolio’ om de risico’s op een voorbeeld portefeuille te bekijken..

Assumpties

Deze renterisico tool gebruikt openbaar beschikbare risicovrije rente en kredietopslag data zoals die door centrale banken ter beschikking wordt gesteld. De ‘implied’ kredietopslag wordt bepaald door de kredietopslag bij start van de lening te vergelijken met de kredietopslag van leningen die op dat moment in de markt werden verhandeld. Om de huidige kredietopslag op te lening te bepalen, corrigeren we de huidige kredietopslag op de ‘implied rating’ voor het laatst bekende verschil tussen de kredietopslag van de lening en die van de ‘implied rating’.

De methodologie om de schokken te bepalen is gebaseerd op de Solvency II standaard formule zoals bepaald door Eiopa. Deze organisatie berekent de stressparameters met behulp van lange historische datareeksen en kalibreert deze om de paar jaar. Het Solvency II standaard model schrijft een vaste correlatie voor tussen de rente and kredietopslag schokken. Voor positieve schokken wordt een correlatie van 0% toegepast en voor negatieve schokken 25%.

We breiden het gebruik van het model uit voor langere horizon (4 vs 1 jaar) en meerdere zekerheidsinterval niveau’s (80, 90, 95, 99% vs 99,5%). Voor het verlengen van de horizon veronderstellen we een IID normale verdeling. Een 90% zekerheid percentiel betekent dat er een 90% statistische kans is dat het risico niet hoger is dan het berekende niveau. Er is dan een 10% kans dat het hoger uitvalt. Wij valideren de nauwkeurigheid van dit model in het artikel modelvalidatie van Solvency II.

Disclaimer

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de renterisico calculator is gebaseerd is op betrouwbare bronnen. En ook dat het model juist is toegepast en dat de berekeningen juist zijn uitgevoerd. We geloven dat dit de best mogelijke inschatting van het risico is op basis van openbare data en modellen.

Asset Mechanics is echter niet verantwoordelijk voor fouten of omissies door aanbieders van marktdata, of voor de resultaten als gevolg daarvan. Alle informatie op deze website wordt aangeboden “as is” en is voor educatieve doeleinden. Ook geven we geen garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, of tijdigheid van de resultaten. De informatie op deze website is niet bedoeld als bron van (beleggings) advies of kredietanalyse.

All rights reserved. Product name, products and services are the property of Asset Mechanics.


×